Cenník

Autodoprava

Cenník autodopravy
Jazda po HC 10,00 € Hodina
Jazda mimo HC 0,48 € Kilometer
Stojné 8,00 € Hodina
Nakládka / Vykládka 10,00 € Hodina
Minimálna cena dopravy je 10 €

Sťahovanie

Cenník sťahovania
1 pracovník 15,00 € Hodina
2 pracovníci 25,00 € Hodina
Samosťahovanie 10,00 € Hodina
Jazdné po HC 10,00 € Hodina
Jazdné mimo HC 0,48 € Kilometer
1. Poschodie 5,00 € Jednorázovo
Jednoduchá demontáž 15,00 € Jednorázovo
Minimálna cena sťahovania je 10 €

Vynáška

Cenník vynášky
Gauč 8,00 € Poschodie
Chladnička 8,00 € Poschodie
Skrinky 8,00 € Poschodie
Posteľ 8,00 € Poschodie
Doprava po HC 10,00 € Hodina
Doprava mimo HC 0,48 € Kilometer
Minimálna cena dopravy je 10 €