Cenník

Autodoprava

Cenník autodopravy
Jazda po HC
15,00 €
20,00 €
Polhodina
Hodina
Jazda mimo HC 0,65 € Kilometer
Stojné 10,00 € Hodina
Nakládka / Vykládka 10,00 € Hodina
Minimálna cena dopravy je 15 €

Sťahovanie

Cenník sťahovania
Samosťahovanie 15,00 € Hodina
PomocníkDohodou
Jazdné mimo HC 0,65 € Kilometer

Minimálna cena sťahovania je 20 €